Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień „Słoneczna”

Zabełecka 7, 33-395 Nowy Sącz

https://osrodek-terapii.com/

Telefon: 514 214 515