Alkoholizm jest chorobą, z której uzależniony na początku może nie zdawać sobie z tego sprawy. Stosując metodę wyparcia, chory odsuwa od siebie myśli o uzależnieniu, czasem do momentu takiego ze już jest za późno. Alkoholizm wciąga go jak trąba powietrzna i nie jest w stanie się wybronić. Pijąc coraz częściej i więcej alkoholu, uzależniony wyniszcza swój organizm oraz nie jest w stanie zrezygnować z codziennej dawki alkoholu. Bywa tak, że osoba uzależniona nagle zda sobie sprawę ze swojego stanu zdrowia i zdecyduje się na skorzystanie z pomocy. Dobrowolnie zgłasza się na leczenie alkoholizmu i ma nadzieję, że wytrwa w abstynencji. Leczenie terapeutyczne uzależnień trwa bardzo długo i często zdarzają się chwile załamania, kiedy chory wraca do picia. Poddanie się leczeniu i terapii jest dobrowolne. Zdarza się często tak, ze chory nie zawsze decyduje się na jego podjęcie, może się stać, że zostanie on skierowany na terapię przymusową.

Kiedy alkoholika można poddać leczeniu przymusowemu?

Uzależnienie od alkoholizmu rujnuje nie tylko osobę uzależnioną, ale i całą jej rodzinę i otoczenie. Może mieć tez ogromny wpływ na potomstwo osoby chorej. Dlatego ustawa o wychowywaniu dzieci w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dopuszcza skierowanie alkoholika na leczenie przymusowe. Orzeczenie o skierowaniu na leczenie alkoholizmu w specjalistycznym ośrodku może wydać tylko i wyłącznie sąd. Argumentem do wydania takiego orzeczenia jest udowodnienie, że w związku z nadużywaniem alkoholu przez daną osobę nastąpił definitywny rozkład pożycia rodzinnego. Jeżeli alkoholik demoralizuje małoletnich, uchyla się od pracy lub systematycznie zakłóca porządek publiczny, sąd ma podstawy uważać, że terapia w zamkniętym ośrodku leczenia alkoholizmu jest niezbędna. Jeśli jednak żaden z tych warunków nie ma miejsca, nie ma możliwości oraz podstaw do skierowania uzależnionego na leczenie przymusowe.

Kto decyduje o obowiązku leczenia w zakładzie odwykowym?

Opierając się opinii biegłego sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie tyczy, wydaje orzeczenie o konieczności wykonanie leczenia przymusowego. Uzależniony ma obowiązek stawić się w oznaczonym dniu i zakładzie i poddać się leczeniu na wezwanie sądu. Jeżeli nie stawi się na wyznaczone miejsce dobrowolnie, może być tam doprowadzony poprzez policję.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *